White letters

TUYỂN DỤNG

CORE hiện có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

-          Kỹ sư Quản lý dự án

-          Kỹ sư Kiểm soát hồ sơ, hỗ trợ quản lý dự án

-          Kỹ sư Kiểm soát chi phí, khối lượng

-          Kỹ sư giám sát xây dựng

-          Kỹ sư giám sát MEP

-          Kỹ sư giám sát ATLĐ

-          Thư ký dự án

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: hr.core@coreasiapm.com

26/01/2018