Bệnh Viện Quốc Tế Carmel

Khách hàng: Công ty Cổ phần bệnh viện Quốc tế CARMEL – FMP
Quy mô: 01 hầm, 08 tầng, Tổng diện tích sàn 29.482,6m2
Dịch vụ: Quản lý dự án & giám sát thi công
Địa điểm: TP Thủ Đức, TP HCM