Nhà xưởng CORE5 Hưng Yên

Khách hàng: Công ty TNHH Indochina Kajima Development Quy mô: Diện tích đất 9,25 ha, 3 tầng, gồm có nhà xưởng, văn phòng Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công & giám sát thi công Địa điểm: Tỉnh Hưng Yên

Nhà xưởng CORE5 Quảng Ninh

Khách hàng: Công ty TNHH Indochina Kajima Development Quy mô: Diện tích đất 7,58 ha, 3 tầng, gồm có nhà xưởng, văn phòng Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công & giám sát thi công Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh

Nhà Máy Nhựa Khánh Phong

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Phong Plastics Quy mô: Tổng diện tích đất 30,000m2, nhà kho 2 tầng, nhà xưởng, văn phòng các hạng mục phụ trợ, tổng diện tích sàn 24,325.5m2 Dịch vụ: Quản lý dự án & giám sát thi công Địa điểm: Tỉnh Long An