TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

Chủ đầu tư: Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam – Ngân hàng Quốc Tế World Bank Quy mô: Tổng diện tích 50.5 ha Dịch vụ: Quản lý dự án Địa điểm: Bình Dương