Nhà xưởng CORE5 Hưng Yên

Khách hàng: Công ty TNHH Indochina Kajima Development
Quy mô: Diện tích đất 9,25 ha, 3 tầng, gồm có nhà xưởng, văn phòng
Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công & giám sát thi công
Địa điểm: Tỉnh Hưng Yên