Khách Sạn Wink Trần Hưng Đạo

Khách hàng: Indochina Kajima Quy mô: 01 tầng hầm, 25 tầng nổi, 357 phòng khách sạn 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án theo tiêu chuẩn LEED Gold. Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công và giám sát thi công Địa điểm: TP Đà Nẵng

Khách Sạn Wink Trần Phú

Khách hàng: Indochina Kajima Quy mô: 01 tầng hầm, 21 tầng nổi, tổng diện tích sàn là 10,579 m2, 244 phòng khách sạn 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án theo tiêu chuẩn LEED Gold. Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công và giám sát thi công Địa điểm: TP…