Khách Sạn Wink Trần Hưng Đạo

Khách hàng: Indochina Kajima
Quy mô: 01 tầng hầm, 25 tầng nổi, 357 phòng khách sạn 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.
Dự án theo tiêu chuẩn LEED Gold.
Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công và giám sát thi công
Địa điểm: TP Đà Nẵng