Core đồng tài trợ talkshow 16, defining log for bim

Core vinh dự là nhà tài trợ bạc cho talkshow 16, defining lod for bim, do Cộng đồng BIM Việt Nam và The Bim Factory đồng tổ chức.

Talkshow diễn ra vào chiều ngày 17/06/2017 tại tòa nhà dreamplex 2 thu hút nhiều người tham dự.