LỄ BÀN GIAO CĂN HỘ RIVER PANORAMA THUỘC KHU DÂN CƯ LA CASA

Từ tháng 12/2020, Chủ đầu tư An Gia Investment đã tiến hành bàn giao những căn hộ đầu tiên cho cư dân thuộc 2 tháp River Panorama 1,2 trực thuộc Dự án Khu dân cư La Casa, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. Core rất vinh dự là đơn vị Tư vấn đồng hành với AN GIA GROUP trong nhiều dự án khác nhau.

Với Quy mô 2 tầng hầm, 35 tầng cao và hơn 1000 căn hộ, River Panorama được đưa vào vận hành đã đánh dấu sự hoàn thiện của dự án, cũng là thành quả của các bên tham gia dự án nói chung và của CORE ASIA nói riêng.