LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN CAO ỐC VĂN PHÒNG THỊNH VIỆT

LỄ KHỞI CÔNG DỰ ÁN CAO ỐC VĂN PHÒNG THỊNH VIỆT

Sáng ngày 23 tháng 04 2019 dự án cao ốc văn phòng Thịnh Việt số 80 Nguyễn Thị Minh Khai quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã được khởi công gói thi công cọc thử và thử tĩnh tải,