Bệnh Viện Quốc Tế American

Khách hàng: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Mỹ Mỹ Quy mô: 01 hầm, 12 tầng, 153 giường, GFA 19.418 m2 Bệnh viện đạt chuẩn JCI đầu tiên của Việt Nam. Dịch vụ: Giám sát thi công & Phối hợp lắp đặt thiết bị y tế Địa điểm: TP Thủ Đức, TP HCM

Bệnh Viện Quốc Tế Carmel

Khách hàng: Công ty Cổ phần bệnh viện Quốc tế CARMEL – FMP Quy mô: 01 hầm, 08 tầng, Tổng diện tích sàn 29.482,6m2 Dịch vụ: Quản lý dự án & giám sát thi công Địa điểm: TP Thủ Đức, TP HCM