Bệnh Viện Quốc Tế American

Khách hàng: Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Mỹ Mỹ

Quy mô: 01 hầm, 12 tầng, 153 giường, GFA 19.418 m2
Bệnh viện đạt chuẩn JCI đầu tiên của Việt Nam.
Dịch vụ: Giám sát thi công & Phối hợp lắp đặt thiết bị y tế
Địa điểm: TP Thủ Đức, TP HCM