Chung cư D2-D3

Khách hàng: Tập đoàn Hoa Lâm
Quy mô: 04 khối, 28 tầng, diện tích sàn
226.035,68 m2
Dịch vụ: Giám sát thi công
Địa điểm: Quận Bình Tân, TP HCM