The Metropole Thủ Thiêm Plot 1-16

Khách hàng: Sơn Kim Land
Quy mô: Khối đế 04 tầng, khối tháp 08 tầng, 01 tầng hầm, diện tích 60,000 m2
Dịch vụ: Giám sát thi công
Địa điểm:TP Thủ Đức, TP HCM