Lavita Charm

Khách hàng: Tập đoàn Hưng Thịnh
Quy mô: 04 tháp, 01 tầng hầm, 21 tầng, DT sàn 96,627.5 m2
Dịch vụ: Giám sát thi công
Địa điểm:TP Thủ Đức, TP HCM