LDG Sky

Khách hàng: Công ty Cổ phần đầu tư LDG
Quy mô: 05 tháp cao 30 tầng, 01 tầng hầm, tổng diện tích sàn: 210.495,34 m2
Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn Giám sát
Địa điểm: Dĩ An, Bình Dương