Lim III Tower

Khách hàng: Tập đoàn Hoa Lâm
Quy mô: 03 hầm, 25 tầng, diện tích sàn 46,540.95 m2
Dịch vụ: Quản lý dự án & Giám sát thi công
Địa điểm: Quận 1, TP HCM