PMR Evergreen

Khách hàng: Công ty TNHH XD – SX – TM Tài Nguyên
Quy mô: Diện tích đất 74,069.5 m2 bao gồm khu nhà thấp tầng và khu chung cư cao tầng.
Dịch vụ: Quản lý dự án & Giám sát thi công
Địa điểm: Quận 7, TP HCM