Red Ruby Tower

Khách hàng: Công ty TNHH Hồng Ngọc Bảo Red Ruby
Quy mô: 03 tầng hầm, 25 tầng nổi, diện tích sàn là 21,849.3m2
Dịch vụ: Quản lý dự án & giám sát thi công
Địa điểm: Quận 01, TP HCM