River Panaroma

Khách hàng: Tập đoàn An Gia
Quy mô: 05 khối, 02 tầng hầm, 35 tầng
nổi, tổng diện tích sàn là 255.000 m2
Dịch vụ: Giám sát thi công
Địa điểm: Quận 7, TP HCM