Sài Gòn Mia

Khách hàng: Tập đoàn Hưng Thịnh
Quy mô: 02 hầm, 27 tầng, diện tích sàn 116.604m2
Dịch vụ: Giám sát thi công
Địa điểm: huyện Bình Chánh, TP HCM