Takashi Ocean Suite

Khách hàng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi
Quy mô: 03 khối tháp, 01 tầng hầm, 39 tầng nổi, tổng diện tích sàn là 209,345.74 m2
Dịch vụ: Quản lý dự án
Địa điểm: TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định