Caption By Hyatt Bason

Khách hàng: Công ty TNHH Khách sạn The Myst Installation
Quy mô: 03 tầng hầm, 19 tầng nổi, 01 tầng mái, 136 phòng khách sạn
Dịch vụ: Quản lý thi công và Giám sát thi công
Địa điểm: Quận 1, TP HCM