Coop Mart Tân Thành

Khách hàng: Liên Hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM
Quy mô: 01 tầng, GFA 4.000m2
Dịch vụ: Giám sát thi công & Lắp đặt thiết bị
Địa điểm: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu