khách sạn Radisson

Khách hàng: Công ty TNHH Một thành viên Phạm Ngân Nhi
Quy mô: 03 tầng hầm, 23 tầng nổi,
GFA 12,060 m2, 200 phòng khách sạn tiêu chuẩn 04 sao quốc tế
Dịch vụ: Quản lý dự án, Tư vấn đấu thầu và Tư vấn Giám sát
Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam