Khách Sạn Wink Cần Thơ

Khách hàng: Indochina Kajima
Quy mô: 01 tầng hầm, 19 tầng nổi, diện tích sàn là 12,562.4 m2 với hơn 238 phòng khách sạn 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.
Dự án theo tiêu chuẩn LEED Gold.
Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công và giám sát thi công
Địa điểm: TP Cần Thơ