Khách Sạn Wink Tuy Hòa

Khách hàng: Indochina Kajima
Quy mô: 01 tầng hầm, 20 tầng nổi, diện tích sàn là 15,831 m2 với 256 phòng
khách sạn 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.
Dự án theo tiêu chuẩn LEED Gold.
Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công và giám sát thi công
Địa điểm: TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.