Nhà Máy Nhựa Khánh Phong

Khách hàng: Công ty TNHH Khánh Phong Plastics
Quy mô: Tổng diện tích đất 30,000m2, nhà kho 2 tầng, nhà xưởng, văn phòng các hạng mục phụ trợ, tổng diện tích sàn 24,325.5m2
Dịch vụ: Quản lý dự án & giám sát thi công
Địa điểm: Tỉnh Long An