Nhà xưởng CORE5 Quảng Ninh

Khách hàng: Công ty TNHH Indochina Kajima Development
Quy mô: Diện tích đất 7,58 ha, 3 tầng, gồm có nhà xưởng, văn phòng
Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công & giám sát thi công
Địa điểm: Tỉnh Quảng Ninh