Resort Lăng Cô

Khách hàng: Công ty Cổ phần Điện lực Việt Nam
Quy mô: Diện tích đất 3,4 ha, khách sạn và resort 04 sao với 80 phòng
Dịch vụ: Quản lý dự án, quản lý thi công
Địa điểm: Tỉnh Thừa Thiên Huế