Resort Sao Mai Anh

Khách hàng: Công ty TNHH Sao Mai Anh
Quy mô: DT đất 10.000 m2, 02 khối khách sạn 04 tầng, cụm bungalow 02 tầng, tổng 100 phòng khách sạn tiêu chuẩn 03 sao
Dịch vụ: Quản lý dự án, giám sát thi công
Địa điểm: TP Nha Trang