Trường Đại Học Việt Đức

Khách hàng: Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam – Ngân hàng Quốc Tế World Bank
Quy mô: Tổng diện tích 50.5 ha
Dịch vụ: Quản lý dự án
Địa điểm: Bình Dương