Red Ruby Tower

Khách hàng: Công ty TNHH Hồng Ngọc Bảo Red Ruby Quy mô: 03 tầng hầm, 25 tầng nổi, diện tích sàn là 21,849.3m2 Dịch vụ: Quản lý dự án & giám sát thi công Địa điểm: Quận 01, TP HCM

Tòa Nhà Thịnh Việt

Khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư 80 NTM Quy mô: 03 tầng hầm, 20 tầng nổi Dịch vụ: Quản lý dự án & giám sát thi công Địa điểm: Quận 03, TP HCM

Tòa Nhà 02 Phan Đình Giót

Khách hàng: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim Quy mô: 01 hầm, 16 tầng nổi, tổng diện tích sàn 33,888 m2 Dịch vụ: Quản lý dự án & Tư vấn giám sát Địa điểm: Quận Tân Bình, TP HCM

Lim III Tower

Khách hàng: Tập đoàn Hoa Lâm Quy mô: 03 hầm, 25 tầng, diện tích sàn 46,540.95 m2 Dịch vụ: Quản lý dự án & Giám sát thi công Địa điểm: Quận 1, TP HCM