TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC

Chủ đầu tư: Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam – Ngân hàng Quốc Tế World Bank

Quy mô: Tổng diện tích 50.5 ha

Dịch vụ: Quản lý dự án

Địa điểm: Bình Dương